slide1

Een goede luchtkwaliteit in uw woon/werk omgeving is er belangrijk. Naast luchtvochtigheid zijn Co2 en ventilatie ook van grote invloed op de kwaliteit van de lucht. Een te hoge Co2 waarde kan gevaar voor de gezondheid opleveren (concentratie vanaf 0.03%). Co2  is een geur- en kleurloos gas dat zonder hulpmiddelen niet te constateren is.

ABZ meet in de verschillende ruimtes van uw pand de Co2 waarden. Mocht het nodig zijn dan brengt ABZ een advies uit om de Co2 waarden weer binnen de toelaatbare normen te krijgen.